I den inre rymden

Sjukhusparken tittar in. Du väntar. Sextiofem gula piller och elva silverglänsande elchocker har landat i fönstret. I byrån ligger sex miljarder farkoster av eneträ. Du väntar och väntar. På morgonen får man blå drömmar och gröna smörknivar i lösskägg. Det är svårt att komma ihåg. Man blandar ihop Syster Sören. Det är tofsarna. Du väntar och väntar och väntar.

Kanske är allt en mössa. Så måste det vara. Synd att dom inte förstår det. Allt är ju så enkelt egentligen. Mössan alltså.
 
 

Bakåt | Till rummet | Hem | Till skogen | Till köksbordet