Fortfarande envist väntande i ett rum på sjukhuset    Avsluta | Hjälp | Bakåt

 
 
Du tittar ut genom fönstret. I sjukhusparken har det landat en silverglänsande farkost. I byrån ligger tretusensexhundratolv smörknivar av eneträ. På morgonen får man sex blå piller och elva gröna stora kapslar. Det är svårt att komma ihåg vad som hänt egentligen. Man blandar ihop saker. Det är elchockerna. Kanske är allt en dröm.

En grön varelse ställer en stege mot fönstret och vinkar åt dig att klättra över till farkosten. Den ser på dig med stora svarta blänkande ögon. Uttrycket i det som motsvarar ansiktet på en människa är outgrundligt.
 
 

Du väntar | Du klättrar ner för stegen | Du tar med smörknivarna och klättrar ner