Väntande i ett rum på sjukhuset    Avsluta | Hjälp | Bakåt

 
 
Du tittar ut genom fönstret. Det snöar över sjukhusparken. I byrån ligger sexhundratrettiotvå smörknivar av eneträ. På morgonen får man två vita piller och en röd stor kapsel. Det är svårt att komma ihåg vad som hänt egentligen. Man blandar ihop saker. Det är elchockerna. Kanske är allt en dröm. Syster Sören rapporterar varje natt till Dom via en hemlig sändare. Den ser ut som en kulspetspenna.
 
 

Du väntar | Du försöker rymma | Du stjäl pennan