I ett rum på sjukhuset    Avsluta | Hjälp | Bakåt

 
 
Du har ett fint litet rum med utsikt över sjukhusparken. På arbetsterapin tillverkar du smörknivar av eneträ. Man blir väldigt trött av medicinerna. Försökte du rymma? Det är svårt att minnas. Kom farkosten tillbaka? Man blandar ihop saker. Det är elchockerna. Kanske var det en dröm. Syster Sören rapporterar varje natt till Dom via en hemlig sändare. Den ser ut som en kulspetspenna.
 
 

Du väntar | Du försöker rymma | Du stjäl pennan